Fitness Tarnów.
Nowoczesne Studio Fitness Tarnów.

Regulamin Zespołów ćwiczebnych Tarnowskiego TKKF

 1. Bezwzględnie przestrzegać regulaminu Hali, przepisów BHP i Przeciw Pożarowych.
 2. Na zajęcia należy przychodzić punktualnie w strojach sportowych przeznaczonych do ćwiczeń i w zmiennym obuwiu.
 3. Ćwiczenia należy wykonywać zgodnie z poleceniami wydawanymi przez instruktora prowadzącego zajęcia.
 4. Przed przystąpieniem do udziału w zajęciach należy wypełnić i podpisać deklarację członkowską, w przypadku osób nie pełnoletnich posiadać zgodę rodziców.
 5. Osoby powyżej 55 roku życia powinny dodatkowo posiadać zgodę lekarza na udział w zajęciach. Druki do lekarza i deklaracje członkowskie można pobrać w biurze TKKF-u lub ze strony internetowej www.tkkf.pl
 6. W przypadku utajenia przed lekarzem dopuszczającym do zajęć w zespołach ćwiczebnych chorób mających wpływ na bezpieczeństwo ćwiczącego, w razie wypadku winę ponosi uczestnik a w przypadku osób niepełnoletnich – rodzice.
 7. Na zajęcia mają wstęp tylko i wyłącznie osoby z aktualnie opłaconą składką miesięczną i za okazaniem 'Legitymacji Członkowskiej' lub dowodu wpłaty z odnotowanym dniem oraz godziną odbywanych zajęć.
 8. Instruktor ma obowiązek sprawdzać przed rozpoczęciem zajęć 'Legitymację Członkowską' lub dowód wpłaty.
 9. Członkowie zespołów ćwiczebnych mogą uczestniczyć w zajęciach wyłącznie w swoich grupach ćwiczebnych.
 10. Nieobecność na zajęciach osoby ćwiczącej powoduje ich przepadek.
 11. W przypadku, gdy zajęcia są odwołane z przyczyny organizatora, to zostaną one odrobione w terminie niekolidującym z ustalonym harmonogramem zajęć.
 12. Wysokość składek członkowskich:
  • miesięczna składka członkowska – zajęcia fitness dwa razy w tygodniu – 50 zł.
  • miesięczna składka członkowska – zajęcia fitness raz w tygodniu – 25 zł.
  • miesięczna składka członkowska – zajęcia zespołu zorganizowanego „Senior III wiek” powyżej 55 roku życia raz w tygodniu – 180,- do 200,- zł (cena zależy od dofinansowania)
 13. miesięczna składka członkowska – zajęcia fitness dla młodzieży szkolnej dwa razy w tygodniu – 45 zł a raz w tygodniu – 22,50 zł. (obowiązuje legitymacja szkolna)

Dotyczy grupy ’Puszyści':
a) do zespołu ćwiczebnego 'Puszyści' w pierwszej kolejności są zapisywane osoby posiadające legitymacje upoważniające do udziału w wyznaczonych zajęciach (legitymacje ze serduszkiem).

b) opłatę składki członkowskiej na dany miesiąc należy dokonać do dwudziestego piątego dnia każdego poprzedzającego miesiąca. W przypadku, gdy po tym terminie płatności stan zespołu ćwiczebnego nadal będzie niepełny, o miejsce w tejże grupie może się ubiegać każda inna osoba z Legitymacją Członkowską TKKF-u.

 1. Po opłaceniu składki członkowskiej i rezygnacji uczestnika z zajęć z przyczyn nie zawinionych przez Tarnowskie TKKF, składka nie będzie zwracana.
 2. Biuro TKKF-u nie prowadzi rezerwacji miejsc na zajęcia ćwiczebne.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2010 r.

Studio Fitness - Tarnów: ul. Krupnicza 8a    /   e-mail: tkkf@tkkf.pl   /   tel. 14 622 07 03     kom: 603 972 933

Copyright © Studio Fitness Tarnów - TKKF. All Rights Reserved. | Created by Comp-Web Studio